Här kan vi berätta om hur de boende ska hantera sina sopror.